Idrætsfag

Masser af idrætsfag fra morgen til aften

Tjek her om der er venteliste på nogle af linjefagene - enlightened


Linjefagene på Idrætsefterskolen Grønsund kører hele året. (Bordtennis er som det eneste et halvårs linjefag. Det ligger under valgfag. Det betyder at når du ikke har bordtennis, så skal du vælge 2 periode valgfag.  
I bunden kan du se en oversigt over det ugentlige 
timeantal for hvert fag. Klik på det enkelte fag hvis du ønsker en beskrivelse af 
fagets indhold.

Alt efter hvor mange boglige timer du skal have, skal der vælges linjefag, så du opnår et samlet timetal på mellem 33 og 39 for 9 kl. og 10 kl..

Du kan prøve at lege med timeregnskabet HER

 

Helårsfag:

Sejlsport -                 4 timer

Musik   -                    6 timer

Gymnastik -              4 timer

Ridning -                   6 timer + 2 timer pleje

Håndbold -                4 timer

Fodbold -                   4 timer

Badminton -              4 timer

Volleyball -                4 timer

Tennis -                     4 timer

Valgfag 10 kl. *          4 timer   (Bliver udbudt når skolen kender lærerne kompetancer for skoleåret. Gælder som et linjefag. Nye fag vælges 4 gange om året. Mulige periodefag : spansk, psykologi, løb, bodyfitt, foto, kor, vandsport, filosofi, kajakpolo, boldbasis, basket, drama, bordtennis, begynder tennis m.v.) 

* 9 kl. kan ikke vælge valgfag. 

* 10 kl. kan max vælge 3 linjefag