Boglige fag


Undervisningen på Grønsund

 
De obligatoriske fag og de valgfri prøvefag afvikles i et fast skema året igennem.
De idrætslige valgfag er helårsfag. 

Skolen vægter uddannelsesvejledningen højt og har et godt samarbejde med de omkringliggende ungdomsuddannelsesinstitutioner. Eleverne på 10. klassetrin gennemfører den obligatoriske selvvalgte opgave med relation til deres uddannelsesplan.

Udover undervisningen vil der i løbet af året blive arrangeret aktivitetsweekends, ekskursioner og stævner - også med andre skoler, samt en kulturrejse + skitur.

 

Obligatoriske fag og valgfrie linjefag - 9 kl. 

Dansk 5 - Matematik 5 - Engelsk 4  - Fællestime/sang 3 - fællesgymnastik 2 - Biologi 1- Geografi 1- Kristendomskundskab Historie Fysik/Kemi 2 / 

 Fagvalg          
  I alt
       
Obligatoriske fag         23
   
Tysk/(Fransk)   4   0 0
    
Badminton   4   0 0
Tennis   4   0 0
Fodbold   4   0 0
Gymnastik   4   0 0
Håndbold drenge   4   0 0
Musik   6   0 0
Ridning   6   0 0
Sejlsport/udeliv   4   0 0
Valgfag   4      
Volley   4   0 0
   
I alt         23 23

 

Obligatoriske fag og valgfrie linjefag - 10 kl. 

Dansk 6 - Matematik 5 - Engelsk 4 - Fællestime 3 - Fællesgymnastik 

 Fagvalg          
  I alt
       
Obligatoriske fag 20       20
   
Fysik/kemi  2 *       0
Tysk 4 *       0
    
Badminton 4       0
Tennis 4       0
Fodbold 4       0
Gymnastik 4       0
Håndbold drenge 4       0
Musik 6       0
Ridning 6       0
Sejlsport 4       0
Volley 4       0
           
   
Valgfag 4 4   0 0
        0 0
            
I alt         20 20

 Tysk og Fysik/kemi i 10 kl. på IEG

Tysk og Fysik/kemi er et tilbudsfag.

Forberedelse til undervisningen peger mod et gymnasialt niveau efter 10. klasse som fx STX eller HTX, men det er også for dem, som bare synes det er spændende.

Der arbejdes frem mod FP10/10. klasseprøven, men prøven er valgfri at deltage i.

Eleverne skal framelde sig FP10 prøven. (Deadline for framelding følger)

Hvis eleven ikke tilmelder sig FP10 prøven, så vil de få en udtalelse fra faget.

Indsatsen i faget tæller med i den samlede uddannelsesparathedsvurdering!


Undervisningen på Grønsund 

De obligatoriske fag og de valgfri prøvefag afvikles i et fast skema året igennem.
Du skal vælge minimum mellem 32 og 39 timer om ugen, blandt de valgfrie prøvefag og idrætsfagene.