Boglige fag


Undervisningen på Grønsund

 
De obligatoriske fag og de valgfri prøvefag afvikles i et fast skema året igennem.
De idrætslige valgfag er helårsfag. Bordtennis er et halvårsfag.

Skolen vægter uddannelsesvejledningen højt og har et godt samarbejde med de omkringliggende ungdomsuddannelsesinstitutioner. Eleverne på 10. klassetrin gennemfører den obligatoriske selvvalgte opgave med relation til deres uddannelsesplan.

Udover undervisningen vil der i løbet af året blive arrangeret aktivitetsweekends, ekskursioner og stævner - også med andre skoler, samt en kulturrejse + skitur.

 

Obligatoriske fag og valgfrie linjefag - 9 kl. 

Dansk 5 - Matematik 5 - Engelsk 4  - Fællestime/sang 3 - fællesgymnastik 2 - Biologi 1- Geografi 1- Kristendomskundskab Historie Fysik/Kemi 2 / 

 Fagvalg Sommer Vinter Valg Sommer  Vinter
i alt I alt
       
Obligatoriske fag 23 23 x 23 23
   
Tysk 4 4   0 0
    
Badminton 4 4   0 0
Tennis 4 4   0 0
Fodbold 4 4   0 0
Gymnastik 4 4   0 0
Håndbold 4 4   0 0
Musik 6 6   0 0
Ridning 6 6   0 0
Sejlsport 4 4   0 0
Valgfag+bordtennis 4 4      
Volley 4 4   0 0
   
I alt         23 23

 

Obligatoriske fag og valgfrie linjefag - 10 kl. 

Dansk 6 - Matematik 5 - Engelsk 4 - Fællestime 3 - Fællesgymnastik 

 Fagvalg Sommer Vinter Valg Sommer  Vinter
i alt I alt
       
Obligatoriske fag 20 20 x 20 20
   
Fysik/kemi  2 2   0 0
Tysk 4 4   0 0
    
Badminton 4 4   0 0
Tennis 4 4   0 0
Fodbold 4 4   0 0
Gymnastik 4 4   0 0
Håndbold 4 4   0 0
Musik 6 6   0 0
Ridning 6 6   0 0
Sejlsport 4 4   0 0
Volley 4 4   0 0
           
   
Valgfag+Bordtennis 4 4   0 0
        0 0
            
I alt         20 20

 
Undervisningen på Grønsund

 
De obligatoriske fag og de valgfri prøvefag afvikles i et fast skema året igennem.
De idrætslige valgfag deles op i et sommerprogram og et vinterprogram.
Du skal vælge minimum mellem 33 og 39 timer om ugen, blandt de valgfrie prøvefag og idrætsfagene.