Dansk

Dansk

Formål:

Undervisningen i dansk skal tage udgangspunkt i, at eleverne skal have en faglig ballast, der

gennem skrift og tale gør dem i stand til formulere og klare deres pligter og rettigheder i et

demokratisk samfund.

Undervisningen i dansk skal fremme elevernes virkelyst og fordybelsestrang på det sproglige område

og give dem færdigheder og kundskaber, som gør dem i stand til at udtrykke humor og varme,

respekt og tillid i samspil med andre.

De af ministeriet opstillede krav med hensyn til pensum til Folkeskolens afgangsprøve og til

10. klasse prøven skal opfyldes.

9. kl.:

a. Aktiviteter:

* Behandling af emner gennem rapportskrivning

* Arbejde med systematisk notatteknik

* Udarbejdelse af logbøger i den enkelte undervisningslektion

* Dygtiggørelse af sprogrigtighed

* Dygtiggørelse i tegnsætningsregler

* Systematiske skriveøvelser med forskellige tekstformer

* Systematisk arbejde med PC f.eks. til oplæg, resuméer og rapportering

* Øging af læsehastigheden f.eks. gennem læsning af hovedværker

* Stifte bekendtskab med yngre og ældre danske film og teater

* Gennemgang af eksempler på massekommunikation

* Træne eleverne i forskellige længerevarende oplæg

* Samtale og argumenterende drøftelser f.eks. gennem mundtlig faglig respons

* Træne debat- og argumentationsteknik

b. Stof:

* Skriftlig fremstilling gennem rapporter, anmeldelser, dagsordener,

breve, referater, digte læsebreve m.v.

* Nyere og ældre dansk litteratur indenfor hovedgenrerne som f.eks. eventyr, folkeviser,

noveller, romaner, ungdomskulturelle tekster

* Kortfilm / novellefilm

* Sagtekster f.eks. reklamer, sportsartikler, rejsebeskrivelser, fagtekster.

* Faktaprogrammer som f.eks. TV-avisen

* Skærmtekster f.eks. elektronisk post, multimediepræsentationer.

10. klasse:

a. Aktiviteter

* Behandling af emner gennem rapportskrivning

* Arbejde med systematisk notatteknik

* Udarbejdelse af logbøger i den enkelte undervisningslektion

* Dygtiggørelse af sprogrigtighed

* Dygtiggørelse i tegnsætningsregler

* Systematiske skriveøvelser med forskellige tekstformer

* Systematisk arbejde med PC f.eks. til oplæg, resuméer og rapportering

* Øgning af læsehastigheden f.eks. gennem læsning af hovedværker

* Stifte bekendtskab med yngre og ældre danske film og teater

* Gennemgang af eksempler på massekommunikation

* Træne eleverne i forskellige længerevarende oplæg

* Samtale og argumenterende drøftelser f.eks. gennem mundtlig faglig respons

* Træne debat og argumentation teknik

* vurdering og handling af problemstillinger.

* Deltage aktivt i valg af stof, herunder nyere og ældre litteratur, som har betydning for deres egen

personlige udvikling.

* fortolkning, meddigtning og analytisk fordybelse.

* Eleverne skal kunne forholde sig til tekster og andre udtryksformer, herunder sammenspillet

mellem litteraturen og andre kulturudtryk, og til litteraturens og forskellige mediers stilling i

samfundet og betydningen for den enkelte og for fællesskabet.

b. Stof

* Skriftlig fremstilling gennem rapporter, anmeldelser, dagsordener, breve, referater,

digte læsebreve m.v.

* Nyere og ældre dansk litteratur indenfor hovedgenrerne som f.eks. eventyr, folkeviser, noveller,

romaner, ungdomskulturelle tekster

* Kortfilm / novellefilm

* Anden fiktion: fx musikvideo, tegneserier, tv- og radiospil

* Sagtekster f.eks. reklamer, sportsartikler, rejsebeskrivelser, fagtekster.

* Faktaprogrammer som f.eks. TV-avisen

* Skærmtekster f.eks. elektronisk post, multimediepræsentationer.