Klasselokaler

Undervisningslokaler

Idrætsefterskolen Grønsund har fire undervisningslokaler, der alle ligger på Borgen. Lokalerne er alle forsynet med smartboards og tavler rettet mod digital anvendelse i undervisningen.

Kig ind i et lokale her eller her.