Bestyrelse

Bestyrelse

Idrætsefterskolen Grønsund har fælles bestyrelse med Bogø Kostskole. Bestyrelsen vælges for en fireårig periode, der følger de kommunale valg.

Bestyrelsen består af:

Hanne Tost, formand, Kalundborg

John Petersen, næstformand, Bogø

Eva Sommer Madsen, Vordingborg

Jesper Jansson, Præstø

Anna Engers, Holte

Peter Jonasson, Borre

Jesper Heien, Bogø