Fodbold

Fodbold teknik og taktik for seriøse piger og drenge

 

Fodboldlinjen på Idrætsefterskolen Grønsund tager udgangspunkt i den enkelte spillers evner og forudsætninger, og ud fra dette arbejdes der med dygtiggørelse på de tekniske, taktiske, fysiske og mentale områder.

Vi har 2 uddannede trænere tilknyttet linjen og træner udendørs hele året både sammen og niveaudelt på skolens fantastiske kunstgræsbane med lys, så der også kan trænes om aftenen.

Der arbejdes med alle facetter af fodboldspillet, fra grundlæggende tekniske færdigheder over fysisk træning til taktiske overvejelser, mentaltræning samt spillerpleje. 

Undervisningen er sammensat så engagement og glæde ved spillet udvikles samtidig med, at du får en forståelse for, hvad du selv kan gøre for at blive en dygtigere spiller og holdspiller (bl.a. gennem forpligtende fællesskab). Som en del af undervisningen gennemgår spillerne en grundtræneruddannelse gennem DGI.

På fodboldlinjen forventer vi:

 • at du fra start er i god fysisk form, eller er villig til at arbejde for at komme det.
 • at du er klar til at blive en bedre fodboldspiller fra det niveau du starter på.
 • at du en god holdkammerat og viser respekt for medspillere, modspillere, dommere og trænere.

Der trænes 2 gange ugentligt for både piger og drenge – derudover trænes der med de mest ambitiøse drenge 1 ekstra gang ugentligt henover året – dette foregå om aftenen. Erfaringen viser, at der hos pigerne tilmeldes ca. 20 og hos drengene ca. 40 elever – derfor denne ekstra niveauopdeling. – Hver træning varer 1, 5 time

Der sammenspilles 2-3 drengehold og 1 pigehold, der deltager i:

 • Sjællandsmesterskaberne i B og C rækken, i samarbejde med DBU, Sjælland,
 • Sjællandsmesterskaberne i indendørs fodbold.
 • Herudover arrangeres et antal træningskampe mod andre efterskoler og lokale klubber.

I marts måned afholdes en ”Fodbold-Camp”, hvor yngre piger og drenge kan komme en fre –lørdag og blive trænet af skolens elever. Dette afsluttes med et træningsmodul for skolens egne elever under ledelse af en udefrakommende dygtig træner. De sidste år har det været en tidliger U-19 landstræner. Deltagelse i dette giver kursusbevis for DGIs kursus K1.

Fodboldfaget på Idrætsefterskolen Grønsund tilbyder:

 • 2 uddannede trænere, der søger for seriøs, engagerende og udviklende træning.
 • Både praktisk og teoretisk undervisning.
 • Undervisning i alle spillets facetter.
 • Skadesforebyggende -og konditionstræning.
 • Kampe imod andre efterskoler m.m.
 • DGIs kursus K1
 • Ved årets slutning får hver enkelt en personlig vurdering skriftligt af trænerne til brug for den fremtidige udvikling

 

 

Fodbold efter Efterskoletiden.

Fodboldlinien har konstateret, at der i vores øjne desværre er for mange, der tilsyneladende har svært ved at komme tilbage til fodbold – deres gamle eller evt. nye klubber – efter hjemkomsten fra efterskoletiden.

DBU (Danmark Boldspils Union) har for et par år siden lavet en undersøgelse og kommet frem til, at ca. 50 % af alle indmeldte fodboldspillere i alderen 13 – 18 år er holdt op. – Lignende erfaringer har andre idrætsgrene også gjort sig.

 

Med inspiration fra et initiativ fra DBU, Jylland fulgte vi sidste år op på dette, og tilbød at være kontaktpersoner til klubber – gamle som nye – hvis det var et ønske.

Alle har fået tilbuddet igen i år og er ligeledes blevet spurgt ind til planerne efter sommerferien.

Mange har heldigvis givet udtryk for at være klar til at fortsætte det aktive liv – mens andre har desværre også givet udtryk for det modsatte.

Vores tilbud om assistance gør p,t,, at vi er i kontakt med 4 -5 forskellige klubber, som bl.a. omhandler ønske om at prøve et step op, men kunne også handle om blot at komme rigtigt i gang.

Hvert år har alle idrætsgrenene på skolen såkaldte ”nybegyndere”, og det er jo fantastisk at opdage, hvordan dette kan fører til fortsættelse i den nye sportsgren.

Dette er f.eks. tilfældet for flere af årets fodboldspillere.

 

Så opfordringen til forældrene er: støt – spark ….. til dem, når de kommer hjem igen.

 

Fakta: 

Holdsport

Fodbold er en holdsport spillet af to hold á 11 spillere

Oprindelse

Det moderne boldspil blev opfundet i England efter dannelsen af The Football Association, hvis regler fra 1863 danner grundpillen for det spil, der bliver spillet i dag