Informationsdag for årgang 19/20

Dato: 

Søndag, 28 april, 2019

Informationsdag 


Søndag den 28. april kl. 12.00 vil I blive inviteret til informationsdag på IEG. Det er en hyggelig dag, hvor de unge mennesker har mulighed for, at se alle dem de skal være sammen med i skoleåret 19/20. Vores elever vil fortælle om skolen og linjefagene og fremvise deres gymnastikopvisning for sidste gang.  Dagens program indeholder følgende:  • Spisning i Bogø Idrætscenter • Underholdning ved de nuværende elever • Information om det kommende skoleår – herunder skolens kalender, fagvalg og administrative funktioner • Fremvisning og info om linjefag • Samtale med en af skolens lærere om fagvalg, værelsesønsker mm. • Kaffebord på Borgen.   I skal forvente at arrangementet starter kl. 12.00 og slutter omkring kl. 18.30. 
Vi glæder os til at se hele næste års hold 
Invitation samt endeligt program fremsendes senere. 


Med venlig hilsen 
Kresten Fjord viceforstander